Om Tanum Turist

Tanum Turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun. Vi är en fristående ekonomisk förening som har det operativa ansvaret för besöksnäringsfrågor i Tanum.

Tanum Turist arbetar på uppdrag av näringslivet och Tanums kommun. Styrelsen består av medlemsföretag och det operativa arbetet drivs av vår Turistchef.

Det här gör Tanum Turist:

  • Verkar för en effektiv turist- och besöksnäring som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
  • Samordnar marknadsföringen av hela Tanums kommun som en attraktiv destination för besökare.
  • Ansvarar för turistinformation och utbildning av personal i värdskap och besöksfrågor.
  • Ger råd och utbildning till medlemmar i frågor gällande besöksnäring och destinationsmarknadsföring.

På vår gemensamma destinationssida samlar vi all information som våra besökare behöver för att få en lyckad och informativ vistelse i vår vackra kommun. Som medlem får ditt företag eller förening gratis marknadsföring på destinationssidan och i våra sociala medier.

Läs mer om våra kanaler för marknadsföring.

Som medlem i Tanum Turist visar du att ditt företag stödjer arbetet för en väl fungerade turism- och besöksnäring. En stor och viktig sektor som bidrar till att skapa och utveckla attraktiva samhällen och nya arbetstillfällen vilket ger fler människor en möjlighet att bosätta sig och leva i Tanums natursköna och fantastiska kommun.

Vad kostar det och vem kan vara med?

Tanum Turist välkomnar företag och föreningar med säte i Tanums kommun som vill vara med och bidra till att utveckla besöksnäringen i Tanum. För att bli godkänd som medlem kräver vi att ditt företag uppvisar gott värdskap mot besökare och alltid bemöter både anställda och andra medlemsföretag med respekt.

Serviceavgiften är indelad i två nivåer och fastställts på årsstämman:

Föreningar 900 kr
Företag 2 300 kr

Vid inträde i föreningen betalar alla företagsmedlemmar in en medlemsinsats på 200 kr. Denna insats kan återfås vid företagets avvecklande.

Här kan du läsa Tanum Turists stadgar.

Vi är Tanum Turist

Helena Krantz

Operativ Turistchef
info@tanumturist.se
0525-61188   0703542188

Ordinarie ledamöter

Morten Jonassen

Ordförande
Profile & Workwear Tanum AB

morten@prolineprofile.se

Elke Sponholz

Vice Ordförande
Tingvall B & B

info@minto.se

Ingemar Granqvist

Kassör
M/S Mira

ingemar.granqvist@telia.com

Suppleanter

Snabbanslutning
Ansök om medlemskap