Välkommen Till

Tanum Turist – för besöksnäringen i Bohuslän!

Vi ser fram emot ett gott samarbete med Dig och Din verksamhet!

Kontakta oss

Detta är medlemssidan för Tanum Turist ekonomisk förening. För att komma vidare till vår besökssida klicka på den gröna knappen.
This is the membership site for Tanum Turist. To visit our tourist website please click the green button.

Bli medlem i Tanum Turist

Välkommen att bli medlem i Tanum Turist!
Tanum Turist verkar för en effektiv turist- och besöksnäring som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vi samordnar
marknadsföringen av hela Tanums kommun som en attraktiv destination för besökare och ansvarar för kommunens lokala turistinformationer
och utbildning av personal i värdskap och besöksfrågor. Tanum Turist ger råd och utbildning till medlemmar i frågor gällande besöksnäring
och destinationsmarknadsföring. Som medlem i Tanum Turist visar du också ditt stöd för alla du känner som arbetar inom turism och
besöksnäringen. En stor och viktig sektor som bidrar till att skapa attraktiva samhällen i vår vackra kommun.

Bli medlem

Turistinformationer i Tanum

Tanum Turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun. Det är en fristående ekonomisk förening som har det operativa ansvaret för besöksnäringen i Tanum. I kommunen har vi fyra bemannade turistinformationer som är öppna under högsäsong.

Tanum Turist har huvudansvaret för turistinformationerna och förser dem med det material som behövs. Turistinformationerna i sig är enskilda verksamheter som driver sina respektive turistinformationer på egen hand, med hjälp och stöd från Tanum Turist.

Det här innebär att turistinformationerna ansvarar för att förse våra besökare med den information och hjälp de behöver och att de har de resurser de behöver för att göra detta.
Mellan Tanum Turist och de fyra turistinformationerna finns ett avtal med krav som ska uppfyllas.

Vad du får som medlem

  • Marknadsföring genom egen sida på vår destinationshemsida
    med text och bild om verksamheten
  • Tillgång till material, information på vår medlemsportal
    tanumturist.se

Medlemsförmåner

Bilder från Instagram

Snabbanslutning
Ansök om medlemskap