Turistinformationer i Tanum

 

 

Tanum turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun. Det är en fristående ekonomisk förening som har det operativa ansvaret för besöksnäringen i Tanum. I kommunen har vi 4 stycken turistinformationer, två som är öppna året runt och två som är öppna på sommaren. Tanum Turist har huvudansvaret för turistinformationerna och förser dem med det material som behövs. Turistinformationerna i sig är enskilda verksamheter som driver sina respektive turistinformationer på egen hand, med hjälp och stöd av Tanum Turist. Det här innebär att turistinformationerna ansvarar för att förse våra besökare med den information och hjälp de behöver och att de har de resurser de behöver för att göra detta. Mellan Tanum Turist och de fyra turistinformationerna finns ett avtal med krav som ska uppfyllas. Turistinformationerna får i stöd av Tanum Turist mellan 70-95 % av medlemsavgifterna hos Tanum Turist, givet att de uppfyller kraven. De får också de verktyg de behöver, t.ex. material, telefonväxel, utbildningar m.m.

 

De fyra turistinformationer som finns i Tanums kommun är:

 

  • Tanumshede Turistbyrå, öppen året runt. Kundcenter, Tanums kommun.
  • Grebbestad Infocenter, öppen året runt. Grebbestads samhällsförening.
  • Fjällbacka Turistinformation, sommaröppen.
  • Hamburgsunds Infocenter, sommaröppen. Gästhamnsbolaget Väst.

DU KAN ÄVEN HITTA OSS HÄR:

TANUM TURIST                  +46 525 611 88                  info@tanumturist.se                  www.bohuslan.com/tanum                  Nedre Långgatan 48       457 72       Grebbestad       Sweden