Tanum Turist Ekonomisk Förening

 

Tanum Turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun som har det operativa ansvaret för besöksnäringen i Tanum.

 

Tanum Turist har ett avtal med Tanums kommun om det operativa arbetet inom turistnäringen. Vi samordnar, utvecklar och marknadsför Tanum som besöksmål med våra medlemmars intresse som utgångspunkt.

 

Tanum Turist arbetar i huvudsak med:

 

• verkar för en effektiv besöksnäring som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen,

• samordnar kommunens destinationsmarknadsföring via tryck, webb och sociala medier,

• producerar destinationsbroschyrer och informationstrycksaker såsom Go Tur i Tanum Magasin och Karta,

• ansvarar för kommunens lokala turistinformationer och InfoPoints, samt arrangerar lokala utbildningar,

• främjar och utvecklar besöksnäringen genom olika insatser och samarbetsprojekt,

• främjar och utvecklar produkter inom besöksnäringen, både kvantitativt och kvalitativt, som gagnar såväl föreningens

   medlemmar som Tanum,

• medverkar i utrednings- och planeringsarbete inom besöksnäringen,

• samarbetar med andra turistorganisationer och instanser på lokal, regional och nationell nivå,

• lämnar medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande besöksnäring, affärs- och produktutveckling.

 

 

Tanum Turist består av en styrelse med 7 ledamöte och 7 suppleanter. På kontoret arbetar den Operativa Turistchefen heltid, året runt.

 

Vilka är vi?

Personal

Celina Falck   Vikarierande Operativ Turistchef

info@tanumturist.se

0525-61188

0703542188

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Daniel Abrahamsson

Ordförande

 

Gästhamnsbolaget Väst AB

Ingemar Granqvist

Vice ordförande

 

M/S Mira

Åsa Cunniff

 

Kustguiden

 

 

Maria Jarenfors

 

Stora Hotellet Bryggan

Nancy Hebbelinck

 

MGNS

Inger Persson

 

Vitlycke Museum

Ulf Ericsson

 

Tanums kommun

Suppleanter

Karin Spindel

 

Vitlycke museum

 

Elke Sponholz

 

Tingvall B & B

Karolina Pahlén

 

Gerlesborgsskolan

 

 

Ingmar Johansson

 

Tanum Shoppingcenter

Morten Jonassen

 

Profile & Workwear

Tanum AB

Elenor Olofsson

 

Tanums kommun

Anders Lundqvist

 

Sportshopen

DU KAN ÄVEN HITTA OSS HÄR:

TANUM TURIST                  +46 525 611 88                  info@tanumturist.se                  www.bohuslan.com/tanum                  Nedre Långgatan 48       457 72       Grebbestad       Sweden