Tanum Turist Ekonomisk Förening

 

Tanum Turist är den lokala turistorganisationen i Tanums kommun som har det operativa ansvaret för besöksnäringen i Tanum.

 

Tanum Turist har ett avtal med Tanums kommun om det operativa arbetet inom turistnäringen. Vi samordnar, utvecklar och marknadsför Tanum som besöksmål med våra medlemmars intresse som utgångspunkt.

 

Tanum Turist arbetar i huvudsak med:

 

• verkar för en effektiv besöksnäring som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen,

• samordnar kommunens destinationsmarknadsföring via tryck, webb och sociala medier,

• producerar destinationsbroschyrer och informationstrycksaker

• ansvarar för kommunens lokala turistinformationer och InfoPoints, samt arrangerar lokala utbildningar,

• främjar och utvecklar besöksnäringen genom olika insatser och samarbetsprojekt,

• främjar och utvecklar produkter inom besöksnäringen, både kvantitativt och kvalitativt, som gagnar såväl föreningens

   medlemmar som Tanum,

• medverkar i utrednings- och planeringsarbete inom besöksnäringen,

• samarbetar med andra turistorganisationer och instanser på lokal, regional och nationell nivå,

• lämnar medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande besöksnäring, affärs- och produktutveckling.

 

 

Tanum Turist består av en styrelse med representanter från medlemsföretagen i föreningen. På kontoret arbetar den Operativa Turistchefen heltid, året runt.

 

Vilka är vi?

Personal

Tove Bengtsson 

Operativ Turistchef

info@tanumturist.se

0525-61188

0703542188

föräldraledig till sept. 2021

 

Helena Krantz  

Vikarierande Operativ Turistchef

info@tanumturist.se

0525-61188

0703542188

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Morten Jonassen

Ordförande

 

Profile & Workwear

Tanum AB

Ingemar Granqvist

Vice ordförande

 

M/S Mira

Sebastian Myrvold

 

Kust It

 

 

Marcus Holgersson

 

Skärgårdsidyllen

Elke Sponholz

 

Tingvall B & B

Bengt Ekström

 

Edsviks Camping

Suppleanter

Petter Öhnell

 

Vitlycke Museum

Daniel Gustafsson

 

Stora Hotellet Fjällbacka

Beatrice Larsson

 

Klockaregårdens Hästverksamhet

 

 

Linda Kallin

 

Hjalmars Bar & Brygga

Per Karlsson

 

Everts Sjöbod

Anders Lundqvist

 

Sportshopen

DU KAN ÄVEN HITTA OSS HÄR:

TANUM TURIST                  +46 525 611 88                  info@tanumturist.se                  www.bohuslan.com/tanum                  Nedre Långgatan 48       457 72       Grebbestad       Sweden