Detta är vår medlemssida för Tanum Turist. För att komma vidare till vår besökssida klicka på den gröna knappen.

This is our membership site for Tanum Turist. To visit our tourist website please click the green button.

TANUM TURIST MEDLEMSSIDA

VÄLKOMMEN TILL

 

Bli medlem i Tanum Turist

 

Ladda ner broschyren här

 

Det finns många fördelar med att bli medlem i din lokala turistorganisation, Tanum Turist! Här nedan listar vi de främsta orsakerna, dina förmåner och hur du kan dra nytta av ditt medlemskap. Längst ner finns även en länk till ansökningsformuläret som du enkelt kan skriva ut, fylla i och skicka in till oss.

 

Vad vi gör

Tanum Turist Ek Förening har kommunens uppdrag att arbeta med de operativa frågorna och i nära samarbete med näringslivsenheten samverka i alla aktuella frågor som berör turismen. I grund och botten handlar det om:

 

 • att verka för en effektiv besöksnäring som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen,
 • att informerma om och marknadsföra besöksnäringen inom Tanums kommun,
 • att svara för nödvändiga informationstrycksaker och turistbroschyrer,
 • att främja och utveckla besöksnäringen genom markering av turismens fördelar och söka få till stånd en allmän positiv syn på turistnäringen,
 • att främja och utveckla aktiviteter och utbud, både kvantitativt och kvalitativt, som gagnar såväl föreningens medlemmar som Tanums kommun,
 • att medverka i utrednings- och planeringsarbete inom turistnäringen,
 • att samarbeta med andra turistorgan på lokal, regional och central nivå,
 • att lämna medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande turism

 

Vad du får som medlem

 • Marknadsföring genom egen sida på vår destinationshemsida med text och bild om verksamheten (bohuslan.com/tanum).
 • Medverkan på vår portal Öppet i Tanum (oppetitanum.se).
 • Tillgång till material, information på vår medlemsportal tanumturist.se
 • Möjlighet att lägga ut broschyrer och eget material på områdets 4 turistbyråer.
 • Inbjudan till gemensamma nätverksträffar, seminarier och utbildningar, samt medverkan i kampanjer och marknadsaktiviteter.
 • Rätten att använda Tanum Turist dekal/ material, i egen marknadsföring.
 • Möjlighet att ingå avtal med Tanum Turist att bli InfoPoint.
 • Råd och stöd för produkt- och affärsutveckling, samt tillgång till Turistrådet Västsveriges kunskap och verktyg.

 

         Rabatter

 

Serviceavgiften är indelad i två nivåer som fastställts på årsstämman:

 

Föreningar: 900:-

Företagare: 2 300:-

 

Alla företagsmedlemmar skall betala in en medlemsinsats på 200:-, som kan återfås vid företagets avvecklande.

 

 

 

Medlemmar

 

 

Skriv ut ansökningsblanketten här nedan, fyll i och skicka in till:

 

 

Tanum Turist

 

Nedre Långgatan 48, 1 tr

 

45772 Grebbestad

 

Tel: 0525-61188

 

info@tanumturist.se

 

www.bohuslan.com/tanum

 

 

Skriv ut din blankett här: Ansökningsblankett

 

Vi ser fram emot ett gott samarbete med Dig och Din verksamhet!

 

DU KAN ÄVEN HITTA OSS HÄR:

TANUM TURIST                  +46 525 611 88                  info@tanumturist.se                  www.bohuslan.com/tanum                  Nedre Långgatan 48       457 72       Grebbestad       Sweden